<!-- Mata, zada, rozszerzenie --> <h1><a href="http://www.zadazmaty.fuks.pl/">Zada z maty on-line...</a> </h1> <p>Nic tu nie znajdziesz więc nie wchodź.</p> Mata, zada, rozszerzenie<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>